Pocztówki Zaborze

Pomnik wojaków przy kość. św. Franciszka na Zaborzu.

Oto nieistniejący już, a poświęcony 4 lipca 1926 roku pomnik dla 1100 mieszkańców Zaborza poległych w okresie I wojny światowej i powstań śląskich za Niemcy. Wybudowano go wzdłuż. kościoła św. Franciszka od strony ulicy Wolności.

Do komitetu zajmującego się jego budową należeli: architekt dr. Nitze, radca górniczy Palm, przewodniczący gminy Zaborze dr. Franz Killing, kierownik szkoły ludowej nr 4 Johann Mokross oraz radca górniczy Arthur Schuberth. Dr. Nitze, jako architekt był projektantem pomnika. Sam pomnik tworzyło siedem odcinków muru, trzy środkowe były wyższe. Z poziomu chodnika dochodziło się do niego po trzech schodach. Na trzech środkowych częściach pomnika umieszczono tablice projektu prof. dr. Kurta Bimler z Wrocławia. Tablice odlano w słynnej z tego rodzaju prac odlewni w Gliwicach. Tablica środkowa ukazywała boginię zwycięstwa Nike pochylającą się nad siedzącym nagim żołnierzem w hemie. Na lewej tablicy znajdowała się dedykacja: Poległym w wojnie 1914 – 1918 oraz w walkach granicznych 1919 – 1921 za niemiecką ojczyznę bohaterom, pomnik ten poświęcają mieszkańcy gminy Zaborze 4 lipca 1926 roku. Na prawej tablicy znajdował się następujący tekst: „Kto żyje w sercach swych bliskich, nie umarł. Jest tylko daleko. Martwym jest tylko kto został zapomniany. Wierne wypełnianie obowiązku powinno zawsze być nam przykładem”.

Z kolekcji Andrzeja Dutkiewicza.

Opis z zabrze.aplus.pl – teraz pod adresem https://aplus.historia-zabrza.pl

04.07.2023