Zdjęcia powojenne-Zabrze

Plac Traugutta w latach 50-tych. Szkoła Ekonomiczna. Böhm, Allinger.

Plac Traugutta w latach 50-tych. Böhm.

Lata 50-te w centrum Zabrza. Zdjęcia w szarej tonacji, tak jak ówczesne miasto. Pierwsze zdjęcie to widok z placu Traugutta na ulicę Wolności. Modernistyczny budynek z lewej strony to jeden z najciekawszych z wybudowanych w przedwojennym Hindenburgu. Ukończony w 1929 roku, wyszedł spod ręki wielce dla miasta zasłużonego Dominikusa Böhma. Przy projekcie współpracował Herbert Rimpl, późniejszy współpracownik Alberta Speera. Siedzibę w nim miała Miejska Kasa Oszczędności i Provinzialbank, a po wojnie „Mostostal”. Także kilka praktyk i kancelarii i mieszkań.

Na skrzyżowaniu stoją dwa bardzo ciekawe samochody, jeden z nich to Warszawa „garbus”.

Z lewej strony, z drzewami stoi pierwszy budynek wybudowany na tym placu, o nim pod następnymi zdjęciami.

Plac Traugutta w latach 50-tych. Szkoła Ekonomiczna. Böhm, Allinger.

Städtische Oberrealschule für Jungen.

Latarnia.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu Plac Traugutta 1. Ten budynek, tak jak jego numer, był pierwszym wybudowanym na pustym jeszcze Placu Targów Poniedziałkowych, który wówczas, pod kierownictwem prof. Gustawa Allingera i Fritza Bercklinga – ówczesnego miejskiego ogrodnika, przekształcano w park.

Pierwszy przygotowany w Miejskim Urzędzie Budownictwa projekt Szkoły Nadrealnej dla Chłopców (1924) uległ wielu zmianom pod wpływem budowniczych kompleksu miejsko-parkowego przy obecnym Placu Traugutta, Böhma, Wolfa i Allingera. Stał on się częścią wschodniej pierzei placu, połączony z zaprojektowaną przez Dominikus Böhma szkołą zawodową (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny).

Ostatecznie budynek stał się wyrazem najświeższych trendów ówczesnej architektury.

Takie same latarnie stały w centrum Zabrza, na ulicy Dworcowej. Najpierw gazowe, potem na tych samych słupach zawieszono elektryczne.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów śp. Dariusza Guza, dysponuję tylko ich skanami i nie znam ich pochodzenia.

Opracował Andrzej Dutkiewicz. 19.01.2019

Źródło: Architektura Modernistyczna w Zabrzu. Autor: Tomasz Wagner. Wydawca: Urząd Miejski w Zabrzu.      2013.