Muzeum – dokumenty

Koperta z zaliczką pracownika firmy Donersmarckhütte w Zabrzu 1924

Dwie papierowe koperty o wymiarach 13x20cm. A w nich zaliczka w wysokości 24 i 22 Marek pobrana przez pracownika Johanna Kruppę. Był pracownikiem koncernu „Donersmarckhütte” zatrudnionym w koksowni Concordia.

Vorschuss 24 Mk

„Donersmarckhütte”

Koksanstalt

Napis na dole koperty informuje go że: Każdy pracownik musi kopertę z pożyczką natychmiast po doręczeniu otworzyć i zawartość sprawdzić, późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.

Oberschlesische Eisen- und Kohlenwerke

Producent kopert.

Uwaga o kontroli zawartości.

Koperty produkowała firma Shönwolffs Nachf. Gleiwitz.

Czy kwoty pobrane przez pana Johana były duże? Warto zaznaczyć że w 1924r. Niemcy dopiero co wychodziły na prostą po wielkim kryzysie i hiperinflacji lat 1922/23. Średni taryfowy zarobek w Niemczech wynosił wynosił 128,50 RM (Reichsmark). Ale zarobki na Górnym Śląsku były nieco mniejsze niż w innych zagłębiach przemysłowych Niemiec.

Opracował  Piotr Herszowski.   Kolekcja autora.                                        23.07.2018