Pocztówki Zabrze

Fragment Parku Hutniczego, zieleń i wielkie piece.

Partie im Hüttenpark.

Bahnpost. 1914.

Niezwykle barwna, urzekająca zielenią i wielkim przemysłem w tle pocztówka z początku XX w. Park hutniczy i huta Donnersmarcka, jej wielki piec, las kominów i najstarsza na Górnym Śląsku wieża ciśnień.

Geneza powstania parku w tym miejscu sięga czasów zabrzańskiego zamku, gdyż w miejscu tym prawdopodobnie znajdowały się jego ogrody. Gdy huta Donnersmarcka rosła w siłę, zabrzańskie dominium był już w ruinie. Wyburzone, ustąpiło miejsca kolejnym halom przemysłowym. Jako że dyrekcja huty dbała o swoich pracowników, wzdłuż obecnej ul. Mikulczyckiej zbudowano całe zaplecze socjalne. Dom starców,salę gimnastyczną,kasyno ,basen, łaźnię. Te wszystkie obiekty istnieją do dziś, choć zmieniły swoją funkcję. Najstarszym z nich jest właśnie park hutniczy,co wiemy o samym parku i jego wyglądzie?

Powstał w roku 1885. Jego twórcą i długoletnim opiekunem był odrodnik Valentin Kawalle. Była tam muszla koncertowa, budki dla dzikiego ptactwa, ozdobne latarnie. Było też źródełko z wodą pitną w postaci obelisku z siedzącym neptunem. W samym parku znajdują dwa ważne dla huty budynki. Willa dyrektora Juliusa Hochgesanda, obecnie przedszkole, oraz pierwsza dyrekcja huty, dziś jest to dom dziecka. Sam park był też świadkiem krwawych wydarzeń jak 29 czerwca 1922r. Tak opisało to czasopismo “Katolik”:

 “Żołnierze francuscy pod komendą swych oficerów obsadzili około godz.5.30 po południu park huty Donnersmarcka,w którym byli zgromadzeni liczni Selbstschutzlerzy. Pomiędzy nimi a wojskiem zawrzała formalna walka, która przeniosła się na wszystkie sąsiednie ulice. Rozległy się strzały karabinów i kulomiotów oraz huk wybuchających granatów, na ulicach padały trupy i ranni. Liczne domy zostały uszkodzone, szyby i okna wystawowe są wybite.

Już rok później odsłonięto pomnik Selbstschutzu, na białej marmurowej tablicy upamiętniono nazwiska ośmiu bojówkarzy.

Sam park obecnie nie przypomina swoich lat świetności.

Na rewersie pocztówki warto zwrócić uwagę na ciekawą pieczątkę poczty kolejowej (Bahnpost) z datą 1914 rok.

Wydawcy nie podano.

Opracował: Piotr Herszowski.

ŻRÓDŁA:

Film Rafała Tylendy  https://www.youtube.com/watch?v=IWSS2oxNErE

Kroniki miasta Zabrza 3(20)2011

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,6617737,Zrodelko_Neptuna_znow_wytrysnie_w_Zabrzu.html