Kopalnia Zabrze-Królowa Luiza

Cechownia szybu von Krug ul. Wolności.

Cechownia szybu „von Krug”.

Budynek cechowni zlikwidowanego w 1938 roku szybu kopalni Królowa Luiza Zachód (Kopalnia Zabrze – Zachód) o nazwie „von Krug” nie rzucał się w oczy i był już trochę zapomniany, do czasu gdy się zawalił w 2015 roku.

Wybudowany ok. 1870 roku przy Kronprinzenstraße , później Wolności 387, wyróżniał się ostatnio tylko żółtą fasadą, wieżyczką gdzie był kiedyś dzwon sygnalizujący początek szychty i tablicą pamiątkową z czasu III Powstania Sląskiego.

Cechownia w 2008 r.

Wolności 387,

Sama nazwa funkcji budynku pochodzi z języka niemieckiego. Jednym ze słów oznaczających kopalnię jest wyraz „Zeche”, a miejscem zbiórki górników przed i po pracy i modlitwy przed stojącym tam ołtarzem ze świętą Barbarą, był Dom Kopalniany, czyli „Zechenhaus” (wymowa-Cechenhaus). Na Górnym Śląsku spolszczono ten wyraz do „Cechownia”.

Tablica pamiątkowa z czasu III Powstania Sląskiego.

Budynek na planie z 1938 r. Jest to pozwolenie na dobudowanie damskiej toalety.

Ten zabytkowy już dziś obiekt odegrał w pierwszym dniu III Powstania Śląskiego historyczną rolę. „W dniu 2 maja Zaborska kompania wojsk powstańczych pod dowództwem porucznika W. Czecha zdobyła szturmem to miejsce wypierając policję niemiecką”. To oryginalny tekst z tablicy wmurowanej w środku fasady.

Po likwidacji szybu „von Krug”, który znajdował się między ulicą Wolności, a istniejącym wciąż szybem „Carnall” (Skansen Górniczy), cechownia pełniła rolę, magazynu, czy hurtowni. Ostatnie lata pozostawała pusta.

Temu zabytkowi przemysłu właśnie przywraca się dawny blask.

Kopia pocztówki z portalu Ebay.

„Pozdrowienia z Zabrza G.-Śl. Maszynownia, Kopalnia Królowa Luiza, szyb Krug”.

Opracowanie i autor zdjęć: Andrzej Dutkiewicz.                                                                26.05.2019