Muzeum – górnictwo.

Honorowe Odznaki Górnicze i Zakładowe. Kolekcja Konrada Krupy.