Pocztówki Zabrze

Marynistyczny pomnik w Hindenburg O.S. – Zabrzu.

Górnośląski pomnik pamięci marynarki i kolonii.

Marine-Kameradschaft Vizeadmiral v. Reuter Hindenburg.

Ostatnim zbudowanym w mieście Hindenburg O.S. pomnikiem był ten, marynistyczny, uwidoczniony na tej pocztówce jako model.

Ten prawdziwy odsłonięto 4 czerwca 1939 roku, a zdobił on wejście do obecnie Parku im. Poległych Bohaterów, który w 1934 roku przemianowano z Parku Miejskiego na „Skagerrakpark” (1)

Jego autorem był rzeźbiarz z Zabrza Siegmund Mayer, a fundatorem i wydawcą pocztówki Stowarzyszenie Morskie im. wiceadmirała von Reuter “Marine-Kameradschaft Vizeadmiral v. Reuter Hindenburg” (2).

Odpowiednie napisy na dłuższych bokach granitowego cokołu głosiły: ,,SEEFAHRT IST NOT” – Żegluga jest koniecznością i ,,GEDENKET DER KOLONIEN” – Pamiętajcie o koloniach. Metalowe litery powstały w odlewni gliwickiej. Miał wymiary 260×120 cm i 114 cm wysokości i stał na trzech stopniach.

Leżąca na nim kotwica pochodziła z okrętu niemieckiej Kriegsmarine i leżała jakiś czas w stoczni Wilhelmshaven, skąd marynarka wojenna przekazało ją miastu.

Pomnik rozebrano w 1945 roku i zastąpiono poprawnym ideologicznie który zobaczyć można tu: https://historia-zabrza.pl/album-pamiatkowy-z-uroczystosci-wreczenia-sztandaru-dla-oddzialu-zwiazku-inwalidow-wojennych-prl-w-zabrzu-cz-2/

Opracował:  Andrzej Dutkiewicz.          Pocztówka z archiwum autora.                       14.07.2019

  1. Więcej o bitwie w cieśninie Skagerrak i parku. http://aplus.historia-zabrza.pl/zabrzanskie_parki_uklad1.html
  2. Ostatni zapis w internecie dotyczący tego stowarzyszenia pochodzi z 2009 i dotyczyło odziału w Altenkirchen (Nadrenia-Palatynat )

O patronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Reuter

Źródła:

http://www.denkmalprojekt.org/2008/hindenburg_mar_kol_on_os.htm?fbclid=IwAR1BSnkfmNeC0SjgZrE4U-njQiZcjEljwoK-c5a-2JbHJi70A5AmGEqTyeo

http://www.gleiwitz-sosnitza.de/personen38/1869reuter.htm