Pocztówki Zabrze

Marynistyczny pomnik w Hindenburg O.S. – Zabrzu.

Górnośląski pomnik pamięci marynarki i kolonii.

Marine-Kameradschaft Vizeadmiral v. Reuter Hindenburg.

Ostatnim zbudowanym w mieście Hindenburg O.S. pomnikiem był ten, marynistyczny, uwidoczniony na tej pocztówce jako model.

Był  on ulubionym tłem zdjęć rodzinnych ówczesnych zabrzan. Zobacz zdjęcia pomnika które nadesłał Rafał Tylenda.

Ten prawdziwy odsłonięto 4 czerwca 1939 roku, a zdobił on wejście do obecnie Parku im. Poległych Bohaterów, który w 1934 roku przemianowano z Parku Miejskiego na „Skagerrakpark” (1)

Jego autorem był rzeźbiarz z Zabrza Siegmund Mayer, a fundatorem i wydawcą pocztówki Stowarzyszenie Morskie im. wiceadmirała von Reuter “Marine-Kameradschaft Vizeadmiral v. Reuter Hindenburg” (2).

Odpowiednie napisy na dłuższych bokach granitowego cokołu głosiły: ,,SEEFAHRT IST NOT” – Żegluga jest koniecznością i ,,GEDENKET DER KOLONIEN” – Pamiętajcie o koloniach. Metalowe litery powstały w odlewni gliwickiej. Miał wymiary 260×120 cm i 114 cm wysokości i stał na trzech stopniach.

Leżąca na nim kotwica pochodziła z okrętu niemieckiej Kriegsmarine i leżała jakiś czas w stoczni Wilhelmshaven, skąd marynarka wojenna przekazało ją miastu.

Pomnik rozebrano w 1945 roku i zastąpiono poprawnym ideologicznie który zobaczyć można tu: https://historia-zabrza.pl/album-pamiatkowy-z-uroczystosci-wreczenia-sztandaru-dla-oddzialu-zwiazku-inwalidow-wojennych-prl-w-zabrzu-cz-2/

Opracował:  Andrzej Dutkiewicz.          Pocztówka z archiwum autora.                       14.07.2019

  1. Więcej o bitwie w cieśninie Skagerrak i parku. http://aplus.historia-zabrza.pl/zabrzanskie_parki_uklad1.html
  2. Ostatni zapis w internecie dotyczący tego stowarzyszenia pochodzi z 2009 i dotyczyło odziału w Altenkirchen (Nadrenia-Palatynat).

O patronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Reuter

Źródła:

http://www.denkmalprojekt.org/2008/hindenburg_mar_kol_on_os.htm?fbclid=IwAR1BSnkfmNeC0SjgZrE4U-njQiZcjEljwoK-c5a-2JbHJi70A5AmGEqTyeo

http://www.gleiwitz-sosnitza.de/personen38/1869reuter.htm