Muzeum – dokumenty

Powszechna Kasa Chorych miasta Hindenburg O.S.

1

2

3

4

Zdj.1
Ten kartonik to karta pokwitowań za wpłaty na ubezpieczenie od inwalidztwa. Była to forma ubezpieczenia społecznego wprowadzona w Niemczech w 1889 roku przez kanclerza Otto Von Bismarck. Pani Klara S. rodem ze Strzybnicy (Friedrichshütte), z zawodu pomoc domowa, zamieszkała w Zabrzu przy ul: Wolności otrzymała ją 6 października 1939 roku. Ubezpieczona była w Krajowym Zakładzie Ubezpieczeń prowincji Śląsk, a kartę wystawiła Powszechna Kasa Chorych miasta Hindenburg O.S. Jak czytamy na pieczątkach u góry dokumentu.

Zdj.2 Na odwrocie wkrajało się znaczki potwierdzające comiesięczną opłatę ubezpieczenia.

Zdj.3 Okrągła pieczątka Powszechnej Kasy Chorych z Zabrza z herbem.

Zdj.4 Podłużna pieczątka tej kasy.