Zdjęcia powojenne-Zaborze

Zaborze i Poremba. Nowe osiedle

Obecna architektura Zaborza, z małymi wyjątkami nie ma nas czym zaskoczyć. Domy z czerwonej cegły, piękne prawie wielkomiejskie kamienice, niemal wszystkie odeszły w niepamięć. Część ustąpiła miejsca nowej drodze, a reszta charakterystycznym budynkom mieszkalnym z “epoki” Polski Ludowej. Mowa o domach z wielkiej płyty. Kopalnia Zabrze budowała mieszkania dla swoich pracowników poprawiając często ich złe warunki bytowe, dbano też o robotników nowo zwerbowanych, budując dla nich hotele robotnicze zwane „Domami Górnika”. Na Górnym Śląsku „wielka płyta” powstawała przede wszystkim w systemie „FADOM”. Prefabrykowane elementy produkowano w tzw. fabrykach domów, między innymi w Zabrzu obok kopalni Ludwik przy ul. Hagera 24, czy po sąsiedzku w Rudzie Południowej na ul. Zabrzańskiej. W latach 1976-1990 oddano do użytku budynki o łącznej powierzchni użytkowej 176 tyś m2 z 3249 mieszkaniami.

Budowa bloku Modrzewiowa 4.

Budowa bloku Modrzewiowa 4.

Na poważszych dwóch czarno-białych zdjęciach utrwalono budowę jednego z ostatnich bloków na osiedlu Zaborze. Jest to ul. Modrzewiowa 4.

Fotografujący stał na terenie ogródków działkowych “Biała róża”. Choć ich rodowód sięga 1923r, te powstały na początku lat 80-tych w północnej części Zaborza, gdzie rozciągały się łąki i nieużytki.

Nowe osiedle w latach 80-tych.

Nowe osiedle w latach 80-tych.

Nowe osiedle w latach 80-tych.

Nowe osiedle w latach 80-tych.

Nowe osiedle w latach 80-tych.

Nowe osiedle w latach 80-tych.

Zdjęcia wykonał: Joachim Herszowski.      Opracował: Piotr Herszowski.     29.04.2017
Źródła: Jerzy Jaros” Dwa wieki Kopalni węgla kamienngo Zabrze-Bielszowice”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_p%C5%82yta ​