Muzeum – dokumenty

Związek Królowej Luizy(Bund Königin Luise)–odział w Zabrzu. Zaproszenie.

Bund Königin Luise

Drucksache.

Tekst zaproszenia.       Zabrzański oddział “Związku Królowej Luizy” organizuje w sali kasyna huty “Donnersmarck” (obecnie Teatr Nowy w Zabrzu) w poniedziałek 7 marca o godzinie wpół do ósmej Wieczór Rozrywkowy wraz z obchodem Dnia Luizy. Wieczór poprowadzi pani baronowa von Hadeln, znakomita mówczyni z poprzedniego roku. Oprócz tego taniec, melodrama (recytacja z muzyką), teatr, pieśni. Bufet do dyspozycji.
Dochód z imprezy przeznaczony będzie w całości dla potrzebujących wielodzietnych rodzin. Wstęp 60 fenigów. O liczne przybycie prosi w imieniu Zarządu /podpisano/ H. Rolffs.  
“Związek Królowej Luizy” (Bund Königin Luise -prawidłowa nazwa oryginalna). Monarchistyczna, nacjonalistyczna i antysemicka organizacja kobieca działająca w okresie Republiki Weimarskiej i początków reżimu narodowo-socjalistycznego. Powstała w 1923 roku. Według danych związku liczył on w 1933 roku 200.000 członkiń. Na jej czele stała od 1932 roku wymieniona na zaproszeniu Charlotte baronowa von Hadeln. Związek rozwiązał się sam w 1934 roku, a jego członkinie przeszły do nazistowskich organizacji kobiecych.

Występująca w nazwie Królowa Luiza to Luiza Pruska księżniczka Meklemburgii-Strelitz, królowa Prus w latach 1797 do 1810. Jej imię nosiła również największa kopalnia w mieście: Kopalnia Królowej Luizy, po 1945 roku „Kopalnia Zabrze”. Luise Prinzessin zu Mecklenburg Strelitz słynęła z dobroczynności. ​
Opis:  Andrzej Dutkiewicz.                     Dokument z archiwum autora.                                     04.01.2018
Źródła: https://de.wikipedia.org/wiki/Bund_K%C3%B6nigin_Luise
             https://pl.wikipedia.org/wiki/Luiza_Pruska