Zobacz Muzeum-Dokumenty na www.zabrze.aplus.pl 


Znaczki skarbowe Mikulczyce 1909.