Zobacz Muzeum-Dokumenty na www.zabrze.aplus.pl 


Obrazek reklamowy z herbem miasta.