Historia po 1945 r

Informator i Program Działania Miejskiej Organizacji Partyjnej PZPR w Zabrzu na lata 1977-79.

Była kiedyś w Zabrzu i wszędzie P Z P R . Polska Zjednoczona Partia Robotnicza rządząca niepodzielnie w całym kraju, co marzy się także dziś niektórym politykom.

Powstała w 1949 roku po wchłonięciu przez PPR nieprawomyślnej PPS. Jej pierwsza siedziba była w znanym wszystkim budynku przy ul. Wolności 262, wzniesionym przed II wojną światową według projektu Dominicusa Böhma (tego samego, który zaprojektował też kościół św. Józefa). Gnieździła się tam razem z firmą „Mostostal”. W połowie lat 70-tych zbudowano nową , „godną” partii siedzibę na rogu ulic Reymonta i Tuwima, tam dzisiaj działa Państwowa Szkoła Muzyczna w Zabrzu.

PPR, z której PZPR się wywodzi rezydowała od 1945 roku przy Wolności 276.

W sali konferencyjnej nowej siedziby Partii na parterze o godzinie 8:30 dnia 7 grudnia 1977 roku rozpoczęła się Miejska Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Warunkiem uczestnictwa było zaproszenie wraz z legitymacją partyjną, lub mandat delegata. Porządek dzienny konferencji zawierał dziewiętnaście punktów.

Informator.

Zaproszenie.

W przerwie, uczestnicy zawiezieni byli autobusami na obiad do najlepszych zabrzańskich restauracji, „Fregata” i „Trojka”. Ponadto w siedzibie komitetu czynne były stoiska „Ruchu”, „Domu Książki” i największą atrakcją było zapewne otwarte tam stoisko garmażeryjne,w którym nabyć można było niedostępne zwykłym obywatelom mięsne wyroby. Były też słodycze i napoje.

Regulamin obrad zawierał aż dziesięć punktów.

Informacje ogólne.

Regulamin obrad.

Na konferencji przyjęto ,zapewnie jednogłośnie, „Program Działania Miejskiej Organizacji Partyjnej w Zabrzu” na lata 1977-1979.

Projekt tego dokumentu znajduje się poniżej.

„Program Działania Miejskiej Organizacji Partyjnej PZPR w Zabrzu” na lata 1977-79.

Spis treści.

Opracował Andrzej Dutkiewicz.                     Egzemplarz z własnej kolekcji.                         14.04.2019.

Historia od 1945r.

Muzeum PRL-u.