Zdjęcia powojenne-Makoszowy

Konsum Kopalni Makoszowy około 1950 roku.

III. Konsum Kopalni Makoszowy w Makoszowach około 1950 roku. Dom z numerem 20, na tablicy „Czas wydawania towaru dla załogi kopalni od 8-smej do 12-stej i od 13-stej do 18-stej”. Konsumy to tradycja jeszcze przedwojenna. Te sklepy „konsumpcyjne” zakładało wiele większych firm dla swoich pracowników, aby chronić ich przed zawyżaniem cen przez handlarzy. Kupowane hurtem towary odsprzedawano robotnikom po niższej cenie. Pozwalało to również na wypłacanie mniejszych wynagrodzeń.

Po zakończeniu II wojny światowej brak było w Polsce wszystkiego, także żywności. Kopalnie na Górnym Śląsku zakładały więc ponownie konsumy (zachowując niemiecką nazwę tych sklepów) i starały się je zaopatrzyć w podstawowe brakujące produkty, tylko dla swych pracowników i ich rodzin. Można powiedzieć że kontynuacją „Konsumów” były sklepy górnicze w latach 80-tych w których za pracę wykonywaną wyłącznie w soboty i niedziele nabyć można było trudne do zdobycia i zagraniczne towary.
Nie wiemy gdzie był ten, jeden z trzech konsumów w Makoszowach. Jeden znajdował się przy torach w okolicach ulicy Gawrona, miał dwa stoiska, mięsne i spożywcze. Pamięta go pracująca wtedy na kopalni babcia Karola Kleczki który nadesłał nam to małe o wymiarach 8 x 6 cm zdjęcie.


(Tradycyjny nazwa „Konsum” przeżyła te sklepy o lata. Pamiętam że jeszcze w latach 70-tych na Zandce mówiło się że „ida do Konsumu” myśląc o sklepie na rogu ulic Krakusa i Siedleckiego. Z wielkim prawdopodobieństwem był tam kiedyś Konsum Huty Zabrze – Donnermarckhütte. Andrzej Dutkiewicz). 02.10.2015

Konsum Kopalni Makoszowy