Pocztówki Zabrze

Niesłusznie wyburzona łaźnia Huty Donnersmarck – Zabrze.

Tą kartkę wysłano w roku 1906 i jak widać w dobie fotografii czarno-białej z kolorami radzono sobie dość dobrze. Starsi czytelnicy rozpoznają zapewne klinkierową fasadę budynku z lewej strony.

To łaźnia dla pracowników „Donnersmarckhütte”, późniejszej Huty Zabrze. Stała w dobrze znanym wszystkim miejscu, Placu Teatralnym, tam gdzie dziś wejście do centrum handlowego „Platan”.

Dokładnie naprzeciw ulicy Londzina, do 1945 roku Hochbergstraße. Rejon tej ulicy nazywano Kolonią Hochberga, od nazwiska sołtysa wsi Alt-Zabrze (Stare Zabrze), w latach 60. XIX stulecia.

Vorwerk – Strasse.

Reinicke & Rubin, Magdeburg.

Pocztówka podpisana jest „Vorwerk-Strasse” – Ulica Folwarczna. Ta nazwa pochodzi z czasu gdy na miejscu obecnego „Platana”, a wcześniej huty, znajdował się folwark i dwór. Na miejscu budynków z prawej strony, rozciąga się dziś Plac Teatralny.

Ale to nie była zwykła łaźnia, czy Badehaus, jak to kiedyś nazywano. Za tym murem z klinkierowej białej cegły były wtedy wanny, naświetlania i łaźnia parowa, a więc prawdziwe SPA dla hutników. (Choć być może tylko dla nadzoru i kierownictwa zakładu?).

Mówi o tym podpis do tego zdjęcia w albumie o tytule „ Donnersmarckhütte”, znalezionym w zasobach Śląskiej Biblioteki Internetowej i datowanym tam na rok 1938. Samo zdjęcie jest na pewno ok. 30 lat starsze.

Wannen- Licht und Dampfbäder.

Wydawca albumu:

Instytut Litografii.

Łaźnię wybudowano zapewne przed 1900 rokiem, wyburzono w 2002, choć na pewno miała dużą wartość zabytkową.

Tu widoczna jest na zdjęciu, które w 1997 roku wykonał prof.  Tomasz Wagner. Więcej zdjęć z wyburzonej huty zobaczyć można tutaj. Tam są też linki do innych zdjęć huty i filmu o niej i dzielnicy Zandka.

Huta Zabrze 1997.

Wydawca: Reinicke & Rubin, Magdeburg.

Pocztówka jest własnością Andrzeja Terleckiego i serdecznie dziękuję mu za jej udostępnienie

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.                                                 05.04.2024