Pocztówki Zabrze

Pocztówka plebiscytowa Huta Donnersmarck.

“Huta Donnersmarck na Górnym Śląsku”, to tytuł tej pocztówki z 1920 roku. Huta i kopalnia „Concordia” są na drugim planie. Na pierwszym widać hutnicze domy dla urzędników, część „Sandkolonie” zwanej dzisiaj Zandką, wybudowanej przez to przedsiębiorstwa.

grenzspende Zabrze Hindenburg  Huta Donnersmarck plebiscyt

„Donnersmarckhütte in Oberschlesien“. (Abstimmungsgebiet).

grenzspende Zabrze Hindenburg  Huta Donnersmarck plebiscyt

Grenzspende für Oberschlesien.

Wieża z lewej strony należy do remizy strażackiej. Te budowle zaprojektował dla huty znany berliński architekt Arnold Hartmann.

Nie wspomniano tam o Zabrzu, gdyż powodem wydania tej pocztówki nie było nasze miasto.

W tytule znajdziemy w nawiasie słowo „Abstimmungsgebiet” (Obszar plebiscytowy). A na odwrocie pieczątkę z tekstem „Ofiaruj datek na Górny Śląsk”, datek „graniczny”. (Gib deine Grenzspende für Oberschlesien). Tymi datkami finansowano wszelkie przedsięwzięcia mające pomóc wygrać wyznaczony w 1919 roku plebiscyt, który zadecydować miał o przynależności regionu do Niemiec, lub do Polski. W tym celu utworzono paramilitarny „Korpus Ochotniczy” (Freikorps), a jego członkom gwarantowano żołd i pięć marek dodatku, wikt i zakwaterowanie za darmo. Wspomagano potrzebującą ludność, chcąc zaskarbić sobie jej głos w plebiscycie.

Towarzyszyła temu szeroka akcja propagandowa, również w formie plakatów i ulotek. Wybijano medale, wydawano specjalne gazety i broszury. Ówczesny niemiecki rząd wydał na walkę plebiscytową w latach 1920-22 ponad miliard marek.

Pocztówka jest własnością  Rafała Tylendy , serdeczne podziękowanie za jej udostępnienie.

Wydawca: Heimatverlag Oberschlesien G.m.b.H., Gleiwitz.

Opracował Andrzej Dutkiewicz.                                                                                        26.02.2020