Muzeum – górnictwo.

Kasa Pośmiertna ruchu Szyby Delbrück (kopalnia Makoszowy)

Statut –

dla Kasy Pośmiertnej ruchu Szyby Delbrück (kopalnia Makoszowy) 1, 2 i 3 w Zabrzu – Górny Śląsk.

Statut dla Kasy Pośmiertnej

Regulamin

Statut.

Załoga oddziału Szyby Delbrück (kopalnia Makoszowy) szyby 1, 2 i 3 ustanawia wspólnotę w celu zagwarantowania zasiłku pogrzebowego rodzinom zmarłych według zasad niniejszego statutu.

Wspólnota nosi nazwę „Kasa Pośmiertna oddziału Szyby Delbrück 1, 2 i 3 w Zabrzu – Górny Śląsk i ustanowiona jest na zasadzie dobra wspólnego i dobra osobistego.

Zarząd kasy.

Statut ustanowiono na zebraniu członków w dniu 24 stycznia 1938 a wchodził w życie z datą wsteczną 1 grudnia 1937 roku. Wydrukowano w Zabrzu Dokument podpisali członkowie zarządu: przewodniczący Fuhrich, skarbnik Hyppa, zarządca Breuer, członkowie Heinz i Wengrzik.

Egzemplarz z kolekcji Karola Kleczki, serdecznie dziękujemy.                                          22.10.2015.

Opracował A. Dutkiewicz.