Zdjęcia przedwojenne Makoszowy – Makoschau

Szkoła podstawowa w Makoszowach, rok 1936

Zdjęcie klasowe 1936.

Szkoła podstawowa w Makoszowach, rok 1936. Taki obrazek powtarzał się w całej Polsce tego czasu. Krzyż, godło, portrety Piłsudskiego i ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego. Kącik czystości w każdej klasie był elementem wychowawczym. Nauczyciel Max Filipek, wówczas bardzo ważna osoba, w krawacie. Makoszowy liczyło sobie wtedy ok. 3300 mieszkańców, z tego 90% podawało się za Polaków, reszta za Niemców. Zabawny jest ten tekst na tablicy: Marszałek Śmigły-Rydz był na polowaniu w Białowieży. Cóż obchodziło to te dzieci których rodzice byli w większości robotnikami ledwo wiążących koniec z końcem? We wsi były wówczas dwa młyny, tartak, cegielnia, posterunek policji, urzędy gminy i okręgowy, oraz stacja kolejowa. Wielu makoszowian pracowało w kopalni „Delbrück“ po niemieckiej stronie. Jednym z uczni tej klasy był dziadek Karola Kleczki któremu za to zdjęcie bardzo dziękujemy. Opracował: A. Dutkiewicz.
Źródło: Księga Adresowa Województwa Śląskiego.