Muzeum – dokumenty

Pamiątka ślubu Makoszowy 1921.

Dwa radośnie kolorowe dokumenty, nie bez powodu bo chodzi o ślub.

Andenken an das heilige Sakrament der Ehe.

Kartka gratulacyjna.

Państwo Emanuel Rollnik i Anna Bartnik zawarli go 18 października 1921 roku w makoszowskim kościele. Był to gorący czas powstań i niepokojów politycznych na Górnym Śląsku, ale jednak nie zapominano o miłości. Dokument kościelny jest jeszcze niemiecki: „Pamiątka Świętego Sakramentu Małżeństwa”. Na dole sentencja “Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” . ​

Ale ta prywatna kartka gratulacyjna jest po Polsku. Młoda para otrzymała ją od państwa Borzysławskich. Te rodzinne dokumenty nadesłał nam pan Andreas Kleczka z Dillendorf. Serdecznie mu za to dziękujemy. 06.01.2017