Pocztówki Zaborze

Kopalnia Zabrze-Pole Wschodnie Königin-Luise-Grube Ostfeld

Königin-Luise-Grube Ostfeld

Pochodzi sprzed 1939 roku, gdyż widzimy na nim jeszcze starą sortownię, wysoki budynek z prawej strony. Wieża wyciągowa z lewej strony należy do szybu IV 350m. Na prawo od niego szyb I 350m , za nim zasłonięty szyb II 385m i z prawej szyb III 265m. Szyb I był wentylacyjnym wydechowym i szedł nim rurociąg z parą. Odpompowywano nim także kopalnianą wodę. Pozostałe szyby były wdechowe. Te dane pochodzą z niecałych 20 lat od rozpoczęcia eksploatacji tej kopalni w 1873 r , przy czym szyb IV był dopiero w fazie projektowania. Do końca istnienia zakładu przetrwały tylko szyby I , IV i V 780 m. wybudowany po wojnie. Zdjęcie wykonano z ulicy Lompy, więc jest to widok na północ.
​Ze zbioru  Andrzeja Dutkiewicza.
​Wydawca: Verlag C.W. Mierzwa, Hindenburg, Oberschl. 04.12.2016

Więcej zdjęć kopalni: http://aplus.historia-zabrza.pl/zabrzanskie_kopalnie_kopalnia_zabrze.html