Kopalnia Zabrze – Królowa Luiza.

Plakieta na 150 lat kopalni Królowa Luiza – Zabrze.

Była to najstarsza i największa kopalnia na terenie obecnego Zabrza. Węgiel odkrył w okolicach Pawłowa przysiegly górniczy pochodzenia żydowskiego Salomon Izaak z Brabantu dnia 24 listopada 1790 r.

Z pierwszych płytkich szybów (ok. 20 m,) wydobyto w 1791 roku 120 ton węgla (w 1962 roku pierwsza zmechanizowana całkowicie ściana wydobyła 61,9 tys. ton węglą w ciągu miesiąca).

Datę tą uznano za początek działalności kopalni, która w 1811 roku otrzymała nazwę “Königin-Luise-Grube“ – Kopalnia Królowej Luizy. Była jedną z największych kopalń w Prusach i była zakładem królewskim, a potem państwowym.

Tą plakietą o wymiarach 17×10,5 cm uczczono w 1941 roku 150 lat jej istnienia.

1

Odlano ją w Königlich Preußische Eisengießerei Gleiwitz (Królewska Odlewnia Żeliwa w Gliwicach). Inne wydane z tej samej okazji do zobaczenia ……

http://aplus.historia-zabrza.pl/muzeum_zabrza_gornictwo1.html 

Kunsztownie odlana plakieta pamiątkowa Barbórki z 1941 r. PREUSSAG.

Od 1945 roku nazywała się „ZABRZE”, potem „Zabrze – Bielszowice” a wydobycie zakończyła 31 marca 1998 roku jako kopalnia „Bielszowice ruch Poremba”.

Więcej o jej historii przeczytać można tutaj.

http://aplus.historia-zabrza.pl/zabrze_przemysl_zabrza_kopalnia_zabrze.html

Ten eksponat jest własnością Pana Dariusza Skowronka, któremu serdecznie dziękuję za nadesłanie jego zdjęć.

Opracował Andrzej Dutkiewicz.                                           23.11.2022