Pocztówki Makoszowy Makoschau

Wieża gaśnicza koksowni Makoszowy (Dellbrück) Foto: Max Steckel 1935.

“Wieża gaśnicza koksowni “Makoszowy” (Dellbrück)

Hindenburg Makoschau Koks Turm Dellbrück

Pocztówka nadwornego fotografa księcia pszczyńskiego Maxa Steckla, przedstawiająca koksownię „Makoszowy”, wówczas „Dellbrück”. Na pierwszym planie widoczna jest betonowa wieża gaszenia koksu. Za nią wieża węglowa, a pomiędzy budynkami oddział węglopochodnych (materiałów pozyskiwanych z węgla). Koksownia ta wstrzymała produkcję dnia 26 marca 2002 roku i uległa likwidacji. Zdjęcie wykonane w 1935roku.
Wielki kryzys na przełomie lat 20 – 30 XX wieku spowodował zmniejszenie produkcji koksu. Pomimo tego władze spółki „Chemische Werke Oberschlesien”, w skład której wchodziła także Koksownia „Delbrück (późniejsza Koksownia „Makoszowy”) zdecydowały się na przeprowadzenie modernizacji zakładu. W latach 1928 – 1930 zdemontowano stare baterie o numerach III i IV, a w ich miejscu uruchomiono 15 marca 1930 roku drugą baterię typu Still.

Więcej o koksowni w naszym archiwum: http://aplus.historia-zabrza.pl/dzielnice_zabrza_makoszowy_koksownia.html