Muzeum – dokumenty

Podział Górnego Śląska 1922. Karta Cyrkulacyjna (Verkehrskarte).

Verkehrskarte.

Z tym dwujęzycznym (polsko-niemiecki) dokumentem ze zdjęciem i pieczęciami prezydenta policji górnośląskiego okręgu przemysłowego w Gliwicach, urzędu policji miasta Hindenburg (fioletowa) oraz konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu (czerwona) na str. 2 można było od 1922 do 1939 roku przekroczyć granicą np: między Zabrzem a Pawłowem.

Tak zwana karta cyrkulacyjna (Verkehrskarte) upoważniała do przekraczania granicy polsko-niemieckiej, która podzieliła Górny Śląsk w roku 1922. Karta ta upoważniała jej właściciela do poruszania się w obrębie obszaru objętego plebiscytem, który odbył się 20 marca 1921 roku, po obu stronach wytyczonej granicy. U dołu pierwszej strony zamieszczono informację, że dokument upoważnia do przekraczania granicy na wszystkich urzędowo dozwolonych przejściach. “Ważna tylko dla cyrkulacji w obrębie górnośląskiego obszaru plebiscytowego”. Każdy zamieszkujący na terenach plebiscytu Górnoślązak mógł wystąpić o wystawienie mu takiego dokumentu, który umożliwiał przekroczenie granicy w celu kontaktów rodzinnych lub pracy zawodowej.

August Bialas.

Karta Cyrkulacyjna.

Na stronie 1 widzimy że dokument należał do Augusta Bialas z zawodu stolarza. Zamieszkałego w Hindenburgu przy ulicy Oskar Schlitterstrasse 20 (Bartosza Głowackiego – Biskupice), obywatela niemieckiego. Na str. 3 są przedłużenia ważności karty. Na str. 4 znaczki opłaty policyjnej.

Opracowanie:  Andrzej Dutkiewicz.  Dokument z archiwum autora.                              28.07.2015