Pocztówki powojenne

Budynek Teatru Nowego w latach 50.

W tym znanym dobrze zabrzanom budynku działa od 1959 roku „Teatr Nowy”. Jego historia zaczyna się jednak już w 1901 roku, kiedy wybudowano go i otwarto „Kasyno” dla pracowników „Huty Donnersmarcka” (dla potrzeb kulturalnych).

Po wojnie w budynku mieścił się „Związkowy Dom Kultury Przy Hucie Zabrze”. To mówi nam o tym, że kartka została wydana przed 1959 rokiem.

Związkowy Dom Kultury Przy Hucie Zabrze.

Poczta do Bukaresztu.

Budynek w 1967 roku przebudowano i odnowiono. Zmienił się wtedy kształt okna nad głównym wejściem oraz dostawiono do budynku tzw. ”akwarium”, czyli przeszklony „przedsionek” przed głównym wejściem. W roku 2003 miał miejsce kolejny remont. Likwidacji uległo ”akwarium” oraz odnowiono elewację. Zmieniono również okno nad wejściem na takie, które nawiązuje do pierwowzoru.

Kolejnym elementem, którego obecnie nie ma jest ogrodzenie.

Powodem tego jest to, że układ komunikacyjny przy dworcu zmienił się aż dwukrotnie. Pierwsza zmiana to dołożenie schodów, pod którymi zaczynała się jezdnia. Mogło to zostać wykonane przy okazji remontu w 1967 roku, aczkolwiek pewności nie mam.

Wyglądało  to  tak:

Z kolei w latach 80-tych jezdnie wyprostowano i pojawił się parking.

Sama pocztówka wygląda amatorsko, choć z przodu pojawia się znaczek wydawnictwa ”Art Wrocław” więc być może to było wydawnictwo, które wydało tę serię pocztówek. W obiegu w 1959 roku.

Opracował  Rafał Tylenda.  Pocztówka z jego kolekcji.

Redakcja i pocztówka z lat 60. A. Dutkiewicz.                                      Grecja na wyspie Kreta.                     28.09.2020