Pocztówki Rokitnica – Martinau.

Nowo poświęcony kościół w Rokitnicy w 1912 r.

Artykuł ten pragnę poświęcić niezwykłej dla mnie pocztówce. Być może wyda się ciekawa i wam drodzy czytelnicy. Co w niej takiego niezwykłego?                                                                                                                                                                                              Ten konkretny egzemplarz wypisany został w języku polskim, co nie trafia się zbyt często wśród przedwojennych pocztówek z terenu obecnego Zabrza.

Ta pocztówka to tzw: litografia i przedstawia kościół i probostwo w Rokitnicy, która w tym okresie należała do powiatu Bytomskiego, a dzielnicą Zabrza stała się dopiero w 1951 roku.
Kamień węgielny pod budową kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcono 15 października 1911 roku. Wybudowany został zgodnie z projektem profesora Ernsta Kuchma z Drezna.

Rokittnitz O.-S.

Weltpostverein.

Obok kościoła wybudowano probostwo i salki katechetyczne. Poświęcenia kościoła w 17 listopada 1912 roku dokonał ks. Radca Emanuel Buchwald. Ołtarz główny wykonany został jako płaskorzeźba w drewnie przez akademickiego rzeźbiarza Georga Schreinera z Regensburga. Jeden z bocznych ołtarzy – św. Józefa wykonany został przez rzeźbiarza Franza Schinka z Bytomia. Kunsztowne prace ślusarskie, takie jak kraty wykonał miejscowy ślusarz Victor Skrzipczek, roboty stolarskie wykonał mistrz stolarski Eduard Dziuba.

Konsekracji kościoła w dniu 28 października 1923 roku dokonał przewielebny kardynał Adolf Bertram. W ołtarzu głównym umieszczono relikwie św. Maurycego i św. Urszuli.

Ta pocztówka wydana została właśnie z okazji poświęcenia kościoła w 1912 roku i w tym samym roku została wysłana. Nadawcą był kuracjusz przybywający w Rokitnicy w sanatorium, a napisał ją swojej siostrze mieszkającej w Pawłowie. Jako że był to w 1912 roku Pawłów leżał w granicach Niemiec i oficjalnie używano języka niemieckiego.

Pocztówki napisane po polsku z tego okresu są rzadkością.
Treści niestety, poza pojedynczymi słowami, nie potrafię odczytać, ale może ktoś z czytelników odcyfruje tą korespondencję?

Wydawca: Kunstanstalt Teodor Beyer, Dresden

Dziękuję Pani Urszuli Wieczorek za kilka informacji o kartce które zawarłem w tekście.

Tekst: Rafał Tylenda.                     Pocztówka z jego kolekcji.                                          14.12.2023