Pocztówki Zabrze

Gospoda Herman Lange przy ul: Wandy 3

Herman Lange’s Gastwirtschaft Zabrze O.-S.

Wychodząc z placu Warszawskiego ulicą Targową staniemy na wprost tego domu na pocztówce, ale nie poznamy go. To ulica Wandy 3. Przed wojną nazywała się Friedrich-Karl-Strasse i na parterze budynku mieściła się gospoda której właścicielem był Hermann Lange. Na piętrze były mieszkania. Tą pocztówkę która jest jej reklamą wydano ok. 1910 roku. Na fasadzie domu wymalowano jeszcze informacje o destylatach, wyszynku i bilardzie. To samo znajdziemy w reklamie gospody z wydanej w czerwcu 1908 książki adresowej dla gminy Zabrze 1908-1909. W podobnej reklamie z książki adresowej dla Zabrza ze spisem mieszkańców Biskupic, Borsigwerku i Zaborza z lutego 1910 roku widać drugie nazwisko – Paul Slonina. Był to albo nowy właściciel, albo arendarz (dzierżawca) tej gospody. Pocztówkę otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionego kolekcjonera z Niemiec. 02.06.2014

1908 książka adresowa Zabrze

19010 książka adresowa Zabrze

Ul: Wandy 3 (Google)