Zdjęcia powojenne-Zabrze

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych na zdjęciach z początku lat 70-tych XX stulecia.

Zdjęcia powstały w pierwszych latach epoki I sekretarza PZPR Edwarda Gierka. Na kilku zobaczyć można typowe dla tego okresu hasła partyjne. Uformowana z byłej huty „Reden” ZFMG specjalizuje się od powstania w 1947 roku w produkcji pomp dla górnictwa, później także wentylatorów i sit szczelinowych. W 1951 r. firma przyjmuje nazwę „ZFMG POWEN”. W latach 1992-2005 fabryka należała do grupy kapitałowej POWEN S.A. W 2005 roku zakład połączył się z założoną w 1908 roku przez prof. Czesława Witoszyńskiego fabryką pomp z Warszawy WAFAPOMP.

Do końca II w. ś. była to Huta „Reden” (Redenhütte) którą założono w 1855 roku i wkrótce powiększono o leżącą obok fabrykę kotłów parowych Heinricha Koetza. Budowano tam maszyny górnicze i konstrukcje stalowe. W czasie pierwszej I w. ś. prawdopodobnie remontowano w hucie części sterowców. Być może jest to tylko legenda. W latach 20-stych XX w. fabrykę znacznie powiększono i unowocześniono, w takim kształcie przetrwała aż do wkroczenia wojsk radzieckich w lutym 1945 roku. Na skutek ograbienia jej z maszyn przez „radzieckich” produkcję wznowiono tu dopiero w dwa lata po wojnie. Reden – to nazwisko. Hrabia Hrabia Friedrich Wilhelm von Reden (1752-1815) dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, a później minister w rządzie pruskim, był jednym z najważniejszych twórców gospodarczej potęgi Górnego Śląska. Jego pomnik, już trzeci z kolei, odsłonięto w 2002 roku na chorzowskim rynku.
Te fotografie od zagłady na śmietniku uratował Piotr Brzezina . Serdecznie dziękujemy mu za ich udostępnienie.
Opracował: Andrzej Dutkiewicz.                                                                           28.02.2017