Pocztówki Zabrze

Nadrealna Szkoła dla Chłopców na pl. Traugutta.

Hindenburg, Städtische Oberreal-Schule.  Gustaw Allinger,    Dominikus Böhm

Hindenburg, Städtische Oberreal-Schule.

Hindenburg, Städtische Oberreal-Schule.  Gustaw Allinger,    Dominikus Böhm

Wydawcy nie podano.

Miejska Nadrealna Szkoła dla Chłopców (dziś Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych plac Traugutta 1), której kolumnowy portyk zamyka tzw. Oś Allingerowską. Owa oś była planem zagospodarowania „miasta północnego” , czyli terenów między ul. Wolności, a „starą autostradą”,czyli szosą Bytom-Berlin (DK 88). Jej autorem był Gustaw Allinger, berliński architekt terenów zielonych, oraz Dominikus Böhm. Gmach szkolny wznoszono w latach 1926-29 pod nadzorem magistrackiego radcy budowlanego Restl’a.

Oficjalna inauguracja pierwszego roku szkolnego wnowej siedzibie nastąpiła 18.05.1929 r.

Był to pierwszy nowy budynek placu Traugutta, wówczas placu Targów Poniedziałkowych, później Kamiliańskiego i Platz der SA. Powstał jeszcze przed realizacją założeń osi, którą realizowano w latach 1927-29. Dalszą częścią założenia był park Skagerrak (Poległych Bohaterów) .

Wraz z realizacją przez Dominikusa Böhma budynków pierzei wschodniej Osi Allingarowskiej i placu, do szkoły przybudowano następny budynek szkolny, obecnie Akademii Medycznej. Usunięto z niego ekspresjonistyczny detal i podwyższono skrzydło północne, mocno zaburzając harmonię bryły budynku.

Zobacz również powojenne zdjęcia szkoły z lat 1950-tych.

Opracowanie i własność: Andrzej Dutkiewicz.

Źródło: Tomasz Wagner – tekst napisany dla „Gliwickich Metamorfoz” do przewodnika „Okolice Gliwic”