Pocztówki Zabrze

Pocztówki Zabrza wydane po wojnie przez Quellenverlag Diwisch.

Neoromański kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła jest siedzibą najstarszej zabrzańskiej parafii. Znalazł się na bardzo wielu przedwojennych, ale także powojennych pocztówkach.

Wiele pocztówek z przedwojennego Hindenburga wydała w Niemczech Zachodnich firma „Quellenverlag Diwisch” z miejscowości Steinheim nad Menem, od 1974 roku dzielnicy miasta Hanau.

Andreas-Kirche.

„Quellenverlag Diwisch”

Motywami były najczęściej zdjęcia prywatne, przedstawiające Hindenburg (Zabrze) do 1945 roku.

To wydawnictwo specjalizowało się w pocztówkach i publikacjach poświęconych utraconym przez Niemcy terenom na wschodzie. Był to przede wszystkim Śląsk, Morawy. Wydawało również czasopisma ziomkowskie, „Gazetę Gliwicko-Bytomsko-Tarnogórską” – „Gleiwitz-Beuthen-Tarnowitzer Heimatblatt” i trzy gazety dla Niemców Sudeckich.

Ze źródeł internetowych wynika że właścicielami wydawnictwo byli Veronika i Karl Diwisz, również współautorzy wielu książek o tematyce ojczyźnianej.

Firma egzystowała do ok. 1990 roku.

W internecie znalazłem kartę pocztową z lat 60. którą można było zamówić wydawaną przez „Quellenverlag Diwisch” Gazetę Gliwicko-Bytomsko-Tarnogórską. Znajduje się na niej również ogłoszenie matrymonialne.

Quellenverlag

Inne pocztówki wydane przez Quellenverlag Diwisch.

Opracował Andrzej Dutkiewicz.    Pocztówki z własnej kolekcji.     14.07.2022