Muzeum – pamiątki PRL-u

Komitet Miejski PZPR-medal Kongresu Zjednoczeniowego.

Kongres Zjednoczeniowy 1948.

PZPR

Zabrze-herb.

Medal wydany na pamiątkę XX-lecia tzw: “Kongresu Zjednoczeniowego” który w 1948 roku przypieczętował przejęcie władzy w Polsce przez komunistów i powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) która absolutną władzę utrzymała aż do 1989 roku. PZPR powstała ze spacyfikowanej Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i Polskiej Partii Robotniczej (PPR), która praktycznie tą socjalistyczną wchłonęła. Najwybitniejszym działaczem PPS w Zabrzu był Franciszek Trąbalski.

Wybito, lub może odlano go zapewne z inicjatywy Komitetu Miejskiego PZPR w Zabrzu i umieszczono na awersie herb miasta.

Warto zwrócić na ciekawą porowatą strukturę medalu, która był chyba zamierzona.

Ze zbiorów  Piotra Herszowskiego.                                 16.07.2017