Zakłady górnicze

Kopalnia Concordia. Wykonanie planu – zdjęcie 1955 rok.

1

Obraz

Kopalnia „Concordia”, kto ją jeszcze pamięta? Mieściła się po zachodniej stronie ulicy Hagera, na wysokości skrzyżowania z ulicą Kasprowicza, więc nad terenem centrum handlowego „Platan”. To zdjęcie „pstryknięto” w roku najprawdopodobniej 1955. Z ważnej okazji, bo przedterminowego wykonania planu już październiku. Ponadplanowe wydobycie też było już zaplanowano: 37 434 tony. Zgromadzeni stoją przed sortownią kopalni. Ten malutki górnik stojący przy umundurowanym dyrektorze kopalni to pan Krzysztof Zalewski, który nadesłał nam to zdjęcie.

Kopalnia „Concordia” była pierwszą większą zamkniętą kopalnią w Zabrzu. W 1958 roku połączono ją z kopalnią „Ludwig”, a unieruchomiono ok 1962 roku (?). Pierwszy węgiel wydobyto w 1841 roku. Jedyną pozostałością jest szyb „Maciej” w maciejowie (Westschacht), niegdyś szyb wentylacyjny i stojąca naprzeciw kopalni cechownia. (ul. Kasprowicza).
Zdjęcie z albumu rodzinnego Krzysztofa Zalewskiego.   Opracował: Andrzej Dutkiewicz.         25.07.2017