Kolej

Plany budynku stacyjnego dworca w Mikulczycach

Projekt budowlany dworca kolejowego w Mikulczycach zatwierdzony przez naczelnika gminy (wójta) i radę budowlaną w dniu 19 marca 1927 roku. Skala 1 : 100.

Widok od ulicy dojazdowej. Wyższy z napisem Mikultschütz to istniejący jeszcze budynek mieszkalny.

Przekrój podłużny. Widok od placu przed dworcem. Z lewej strony stajnia. Z prawej widoczne wejście do tunelu prowadzącego na perony. Na rysunku podpiwniczenie budynku mieszkalnego. Dworzec nie posiadał piwnic.

Widok od placu przed dworcem. Górna pieczątka z tekstem: sprawdzone przez policję budowlaną. Mikulczyce dnia 19 III 1927 r. Dolna pieczątka z tekstem: Zatwierdzone poprzez pozwolenie budowlane nr 7. Mikulczyce dnia 19 III 1927 r. Naczelnik urzędu.

Widok od strony torów. Z lewej strony tunel osobowy i bagażowy. Z prawej stajnia.

Plan zaplecza technicznego odcinka drogowego, podzielony na dwie części. Część wschodnia.

1. Plac dworcowy. 2. Perony. 3. Nastawnia. 4. Magazyn. 5. Rampa. Poniżej droga dojazdowa. Napis na dole „Bytom w sierpniu 1932 roku. Zarząd kolei państwowych”. Na górze pieczątka z tekstem „Naczelnik urzędu i policji gminy”. Skala planu 1 : 1000 .

Część zachodnia. U góry z lewej droga dojazdowa od Mikulczyc. 1. Plac dworcowy. 2. Budynki dworca. 3. Tory podpisane od góry: kolej piaskowa, Borsigwerk, kopalnia Mikulczyce (Abwehrgrube). 4. Biuro odcinka kolejowego. 5. Piwnica na olej. 6. Toaleta. 8. Droga do Grzybowic.

Zdjęcia planów zawdzięczamy Dariuszowi Guzowi i Piotrowi Herszowskiemu. Oryginał znajduje się w archiwum Urzędu Miejskiego w Zabrzu.                                                                                  05.08.2014