Zdjęcia przedwojenne Makoszowy – Makoschau

Strażnik graniczny z Makoszów i atrybuty funkcji

Mikołaj Gracka z rodziną.

Mikołaj Gracka z rodziną.

Hindenburg (Zabrze) był w latach 1922-1939 miastem granicznym. Jedno z przejść granicznych znajdowało się przy bramie wejściowej kopalni Makoszowy, wówczas „Delbrückschächte”. Tych przejść pilnowali strażnicy graniczni. Dzięki  Andreasowi Kleczce  możemy zobaczyć jednego z nich i kilka atrybutów jego funkcji.

Na rodzinnym zdjęciu z Makoszów pozuje stojąc trzeci od lewej w mundurze Mikołaj Gracka, zięć Adama Bartnika, kupca, muzyka i strażaka z Makoszów. Czwarta w rzędzie stoi jego żona Olga. Przed nią siedzi jej ojciec. Zdjęcie wykonano na zapleczu sklepu z fotografii poniżej. Lauba (ganek) po prawej stronie stoi do dzisiejszego dnia.

W rodzinnych zbiorach zachowały się także odznaka służbowa i Kalendarz Graniczny z 1929 roku z bardzo ciekawymi notatkami.

Opracował: A. Dutkiewicz.                                                                          26.04.2017