Pocztówki Zabrze

Starostwo Powiatowe (Landratsamt) ul. 3-go maja.

Hindenburg Dorotheenstr

Verlag: C. W. Mierzwa, Hindenburg, Oberschlesien. Nr. 132

Tuż przed II wojną w Hindenburg O.S. Obecnie ul. 3-go maja, wtedy ul. Doroty. W parku po lewej stronie stoi teraz pomnik górnika Pstrowskiego. Przy dobrej pogodzie i małej ilości aut jest to sielski obrazek.

W obecnym „Muzeum Górnictwa Węglowego” ( od 1981r) naprzeciwko mieściło się od 1875 roku Starostwo Powiatowe (Landratsamt). Po rozbudowie w 1894 roku również Powiatowa Kasa Oszczędności. W 1906 roku budynek znowu powiększono według projektu bardzo zasłużonego dla Zabrza Arnolda Hartmanna z Berlina. Po likwidacji powiatu budynek zajęła szkoła kupiecka, po 1945 siedziba “Sowietów”, później znowu szkoła. Za nim okazała siedziba sądu, od 1892 roku do dzisiaj. Środkiem mknie tramwaj trójka, wagony typu „Bremen” jak ten, jeździły tam aż do lat 70-tych. Pocztówka wysłana dwa tygodnie przed wybuchem II wojny światowej.
Wydawca: Verlag: C. W. Mierzwa, Hindenburg, Oberschlesien. Nr. 132                              31.03.2016