Zdjęcia powojenne-Zaborze

Radiostacja przy ul: Porembskiej w Rudzie Śl.

Kto pamięta wysoki maszt widoczny z całego Zaborza i Poremby? Ten tajemniczy obiekt choć znajdował się w Rudzie Śląskiej, trwale wpisał się w pejzaż naszego miasta drugiej połowy XX w.

To była radiostacja stojący przy ulicy Porembskiej w Rudzie Śląskiej, przy samej granicy z Zabrzem. Jej budowę rozpoczęto w 1953 roku z zadaniem emisji programu II Polskiego Radia Katowice. Zadanie to przejęła w 1953 r. od zabytkowej obecnie radiostacji gliwickiej która od tego momentu rozpoczęła zagłuszanie rozgłośni zagranicznych, głównie Radia Wolna Europa. Początkowo zamontowano tam nadajnik tesla o mocy 30kW, a antena zawisła na niewysokim maszcie z drewna. W latach 1957-58 ustawiono tam 160-metrowy maszt rurowa, który widać było z dużych odległości. W rok później rozbudowano również budynek nadajnika.
W latach 1968-72 nadawano stamtąd również program I Polskiego Radia.

Przy ulicy Szyb Jerzy w ok. 1985 roku .

Zdjęcia z archiwum Piotra Herszowskiego.

W roku 1977 właściwe nadawanie programu II przeniesiono do Koszęcina, a nasza radiostacja rozpoczęła zagłuszanie polskojęzycznych rozgłośni zagranicznych. Prawdopodobnie przyczyną tego była budowa nowego osiedla w Zaborzu-Porembie. Nadajnik wyłączono w 1988 r. a sam maszt rozebrała wkrótce potem firma „Mostostal”.

Zdjęcia z archiwum Piotra Herszowskiego.

Widok na maszt z ul: Pyki.

Zdjęcie u góry: widok na maszt z ul: Pyki, po zburzeniu dzielnicy Poremba. Autor ???? (Prawdopodobnie z portalu „Nasza Klasa”)


Zdjęcia z prawej strony: widok z ul. Struzika na ogródki działkowe i pola. W głębi fotografii widoczny maszt do zakłócania audycji nadawanych z rozgłośni radia Wolna Europa. Fot. z lat 1960 – tych. Opis i zdjęcia z nieistniejącej już strony www.apteka.zabrze.pl.

Stara Poremba, ul: Struzika. W tle maszt.

Ogródki na Porembie.

Z parku koło kopalni „Zabrze”

Widok z parku koło kopalni „Zabrze” na osadniki (na końcu ul. Racławickiej). W tle maszt. Zdjęcie : Artur Kempa. (Prawdopodobnie z portalu „Nasza Klasa”).

Radiostacja pozostawiła po sobie wiele śladów, część budynków i resztki infrastruktury przetrwały do dziś. Poniższe ich zdjęcia w marcu 2016 r. wykonał  Piotr Herszowski.

Źródła: artykuł na www.wiadomosci24.pl/ pt: “Radiostacja, która rozpętała II wojnę
             światową”. Rajmund Czok. 2010-11-17.
             www.radiopolska.pl                                                                         12.03.2016