Muzeum – dokumenty

Przedwojenny dowód osobisty mieszkańca Pawłowa 1938

Pawłów i Kończyce, dzisiejsze dzielnice Zabrza, należały jako samodzielne gminy w okresie międzywojennym do Polski. Ci mieszkańcy którzy nie przenieśli się na drugą stronę granicy otrzymali więc polskie dowody tożsamości. Oto jeden z nich, wystawiony w 1938 dla Alojzego Foitzika rocznik 1920, czeladnika szewskiego mieszkańca Pawłowa wówczas w powiecie katowickim.

Okładka.

Gmina Pawłów, powiat katowicki.

Dowód Osobisty.

Dokument zawiera oprócz adnotacji dotyczących właściciela wyciągi z ustaw regulujących wydawanie tych dokumentów, między innymi Górnośląskiej Konwencji Genewskiej z 1922 roku która regulowała kwestie sporne na naszym terenie po plebiscycie (pieczątka pod zdjęciem).

Serdeczne podziękowania dla pana  Piotra Brzeziny  z Zabrza za udostępnienie nam tego dokumentu.