Muzeum – winiety – Siegelmarken.

Komisja Podatkowa Powiatów Zabrze i Gliwice. Pieczęć nalepiana do 1915 roku.

Listy zaklejone tą winietą nie były chyba mile widziane, bo kto lubi płacić podatki?

Winieta była papierową pieczęcią przewodniczącego komisji podatkowej dla powiatów gliwickiego miejskiego i wiejskiego, oraz zabrzańskiego.

Ważna była do roku do roku 1915, gdyż wtedy zmieniono nazwą Zabrza na Hindenburg O.-S.

Choć być może, jak wiele innych formularzy, czy pieczęci używana była trochę dłużej.

Widniejący na winiecie orzeł z jabłkiem i berłem w szponach jest herbem rodziny Hohenzollern, panującej w Prusach, a od wstąpienia przez Wilhelma I na tron cesarski w 1871 roku herbem cesarstwa.

Własność i opis:  Andrzej Dutkiewicz.                                                                       16.08.2020