Muzeum – dokumenty

Królewski Pruski Sąd Powiatowy w Zabrzu, list z 1911r.

Do pracownika kopalniani Wilhelma Kaiser w Rudzie.

Królewski Pruski Sąd Powiatowy w Zabrzu

Zabrze 3 luty 1911.

Rozporządzenie Królewsko Pruskiego Sądu Powiatowego w Zabrzu.

List urzędowy wysłany w lutym 1911 roku przez Królewski Pruski Sąd Powiatowy w Zabrzu do robotnika kopalnianego Wilhelma Kaiser zamieszkałego w Rudzie. Jest to informacja o treści wpisu w księdze wieczystej dotyczącego należącego do adresata gruntu, z podaniem numeru parceli i wielkości działki. W razie nieścisłości wpisu wzywa się właściciela do poinformowania o tym urzędu ewidencji gruntów. Charakterystyczne dla tamtych czasów jest wysłanie listu odpowiednio złożonego z pieczęcią z tyłu, bez używania koperty. Czasem używano urzędowej zalepki (nalepiana pieczęć) sklejając z tyłu kartkę listu. Na zdjęciach list w całości i po rozwinięciu.

Własność i opracowanie: Andrzej Dutkiewicz.                                     27.02.2014