Pocztówki Zaborze

Zaginiony ołtarz Maryjny z kość. św. Franciszka w Zaborzu.

Kościół św. Franciszka w Zaborzu w swej 135 letniej historii nieraz stawał zwycięsko w walce z przeciwnościami losu. Wspomnijmy wybuch w prochowni kopalni „Królowa Luiza” z 1905r który zniszczył witraże, także liczne szkody górnicze, ciągłe remonty, po zagrożenie rozbiórką w latach 70-tych, czy wichurę z 10 sierpnia 1948r, gdy strącona wieża wbiła się w dach kościoła.

Niestety los nie oszczędził również pierwotnego wystroju zaborskiej świątyni.

Ołtarz Maryjny kościoła św. Franciszka Hindenburg-Ost.

Wydawca: A.Kempsky Nachf. E. Soika, Hindenburg – Ost.

Pocztówka ta przedstawia nieistniejący już ołtarz maryjny. Wydano ją na pewno po roku 1936, w którym słowiańsko brzmiąca nazwę Zaborze zamieniono na Hindenburg-OST.

Sam ołtarz znajdował się po lewej stronie od ołtarzu głównego. W centralnym jego punkcie umieszczono obraz niepokalanego serca najświętszej Maryi Panny. Figury po bokach przedstawiają św. Agnieszkę trzymająca baranka z nimbem, patronkę ogrodników, oraz św. Alojzego Gonzagę, patrona młodzieży. Warto zwrócić uwagę na piękne zdobienie ścian. Zagadką jest powód likwidacji tego ołtarza.

Czy objęła go posoborowa reforma liturgiczna z lat 60-tych? Wskutek właśnie tej reformy rozebrano ołtarz główny,z rekonstruowany w 2001r. Czy, jak dowiedziałem się od starszej parafianki, przyczyną była wspomniana wichura gdy uszkodziła go spadająca wieża i nie został on już odbudowany.

Dziś wnęka w lewej nawie kościoła stoi pusta.

Czy ktoś zna losy tego ołtarza???


Wydawca: A.Kempsky Nachf. E. Soika, Hindenburg – Ost.

Opracował: Piotr Herszowski.                     Pocztówka z jego kolekcji.                    06.09.2020

Źródła: Kroniki miasta Zabrze 2(19)2010

Historia parafii św. Franciszka z Asyżu, Ks. Piotr Górecki.