Muzeum – przedmioty

Butelka i reklama huty szkła Wilhelma Eisnera – rok zał. 1866.

Dzięki Piotrowi Szafarzowi możemy zobaczyć jak wyglądała butelka z jedynej w Zabrzu huty szkła Wilhelma Eisnera i to z początków jej działalności w XIX wieku.

Wilhelm Eisner – Glasfabrik – Zabrze.

Wilhelm Eisner – Glasfabrik – Zabrze.

Wilhelm Eisner – Hindenburg O.-S.

Jak również reklamę firmy z późniejszego okresu.

Jej treść:

Wilhelm Eisner – Fabryka szkła. Odział sprzedaży detalicznej. Szkło, porcelana, kryształy, kamionka, wyroby artystyczne, towary luksusowe, lampy, wyroby firmy „Osram”.

Własność i fotografie: Piotr Szafarz.                                                                               08.02.2021