Pocztówki Makoszowy Makoschau

Kopalnia i koksownia Makoszowy ok. 1920 r.

Przed 100 laty referendarz górniczy inżynier dyplomowany F. Eckert z ulicy Sienkiewicza wysyła pocztówkę z widokiem zamkniętych już kopalni i koksowni „Makoszowy”, bardzo rzadką pocztówkę.

Delbrückschächte HindenburgO.S.

E. Burfels, Beuthen O.S., Friedrichstr. 19.

Na wydanej około 1920 roku dwuobrazowej pocztówce widać u góry uruchomioną 1 kwietnia 1906 roku kopalnię “Zero”, w 1908 roku przemianą na “Delbrückschächte. O tą kopalnię koło Makoszów spierano się po plebiscycie aż do czerwca 1923 roku, kiedy ostatecznie przyznano ją Niemcom, mimo że prawie cała jej załoga mieszkała w Makoszowach po polskiej stronie nowo wytyczonej granicy.

Koksownia u dołu, o tej samej nazwie, pracę rozpoczęła we wrześniu 1908 roku z 66 piecami.

Po wojnie kompleks ten nazywał się kopalnia i koksownia „Makoszowy”.

Ten kawałek przemysłowej historii Zabrza odszedł już do przeszłości.

Kopalnia Makoszowy.

Bergwerk Delbrückschächte (Makoschau)

Koksownia.

Kokerei.

Wydawca: E. Burfels, Beuthen O.S., Friedrichstr. 19.

Opis: A. Dutkiewicz.                             Pocztówka z własnego zbioru.

Źródło: Piotr Hnatyszyn, „Zabrze na dawnej pocztówce”.