Muzeum – dokumenty

130 lat Huty Reden – ZFMG/POWEN.

W 1987 roku jeden z największych zakładów przemysłowych w Zabrzu (ul. Wolności 318) wydał okolicznościową kartkę pocztową upamiętniającą 130 lat jego istnienia.

POWEN

Najstarsze korzenie dzisiejszej fabryki Grupy Powen-Wafapomp SA. Wywieść można od powstałej w 1853 roku fabryki kotłów parowych Heinricha Koetza, którą siedem lat później przejęła założona w 1955 roku tuż obok Huta Reden.

Data na kopercie 1857, to rok ukończenia budowy zakładu i pierwszej produkcji.

Tak prezentowała się Huta Reden w latach 30.

Huta Reden

Papierowa pieczęć (winieta) z tekstem: Huta Reden, spółka akcyjna górnicza, hutnicza i produkcji koksu, Zabrze Górny Śląsk”. Ta i inne do zobaczenia na archiwalnej stronie zabrze.aplus / http://aplus.historia-zabrza.pl/muzeum_zabrza_zalepki2.html 

Nazwa Huty Reden wywodzi się od imienia propagatora i twórcy uprzemysłowienia Górnego Śląska, hrabiego Friedricha Wilhelma von Reden.

Opracowanie i własność: Andrzej Dutkiewicz.                        28.04.2022