Zdjęcia przedwojenne-Zabrze

Stary budynek szkolny przy ul. Londzina i 3-go Maja 12.

Wspólnym mianownikiem pokazanych tu zdjęć będzie „Szkoła”.

Na pierwszej fotografii wykonanej najpewniej przed wojna widzimy budynek szkoły nr 8 przy ulicy Londzina nr 2 (Hochbergstrasse). Wybudowano go w 1897 roku.

Z informacji na stronie internetowej szkoły możemy dowiedzieć się ze w 1899 roku istniały tam tak naprawdę dwie odrębne placówki. Pierwszą z nich była szkoła nr 11 dla chłopców którą kierował Josef Franke. Sąsiedni budynek to z kolei szkoła nr 12 przeznaczona dla dziewcząt, jej kierownikiem był Hugo Langanki. W 1918 roku władze szkolne zadecydowały o nadaniu szkole nazwy ”Hochbergschule”, od ulicy i tamtejszej kolonii które nosiły imię sołtysa Starego Zabrza z 60 lat XIX stulecia. W latach 2 wojny światowej nadal obydwie szkoły prowadziły swą działalność. Zmieniły się jedynie numery odpowiednio 8 i 9. Po więcej informacji na temat historii szkoły zapraszam na jej stronę internetową.

Hochbergschule

Miejsca dwóch fotografii z chłopcami stojącymi przy tabliczce z datą 1940 i napisem „Na pamiątkę ukończenia szkoły” zostały zidentyfikowane dzięki dzięki osobom z grup facebookowych poświęconych Zabrzu. Szkoła numer 8 ma dwa budynki, jeden który znajduję się na ulicy Londzina i drugi, który znajduje się od strony ulicy Niedziałkowskiego. Ci chłopcy z tabliczkami stoją przed tymi budynkami.

„Na pamiątkę ukończenia szkoły”

Szkoła nr 8.

Druga zagadka, czyli zdjęcie klasowe z dziewczynkami było o wiele trudniejsze, ale tu pojawił się niezawodny Sławomir Nadolski, z grupy „Zabrze Wczoraj Dziś Jutro” jednym celnym strzałem trafił właściwie. Fotografia ta została wykonana przy dawnej szkole ewangelickiej obecnie domu młodzieżowym numer 2 przy ulicy 3-go maja 12. Wszystkim tym którzy brali udział w rozwiązaniu zagadek bardzo dziękuje!

Zdjęcie grupowe w szkole żeńskiej.

Gdzie wykonano to zdjęcie?

Fotografie pochodzą z kolekcji zdjęć kupionych za pośrednictwem serwisu allegro, a które odebrał osobiście i skanował Kamil Wloczka.

Opracowanie i własność:  Rafał Tylenda.                                                               19.08.2020

http://www.sp8zabrze.szkolnastrona.pl/historia,m,mg,22,35.html – historia szkoly.