Zdjęcia przedwojenne-Pawłów

Budowa kościoła w Pawłowie i dzwony.

Może trudno w to uwierzyć, ale już za cztery lata w miejscu tego dołu stał piękny kościół, kościół w Pawłowie. Pracę rozpoczęto w 1929 roku pod przewodnictwem proboszcza Edwarda Mendego (1884-1934).

Budowa kościoła św. Pawła.

Kamień węgielny poświęcono 22 września tego roku, a budowę, po kilku przerwach, spowodowanych chorobą proboszcza, ukończono 10 września 1933 roku poświęceniem świątyni przez Księdza Infułata Wilhelma Kasperlika. Sam ksiądz Mende nie mógł na skutek choroby wziąć udziału w tej uroczystości. Zmarł 11 stycznia 1934 i pochowano go na cmentarzu parafialnym. Wykończeniem kościoła i jego wnętrza zajął się już następny proboszcz Ks. Jerzy Brejza. Od tego momentu skończyły się wędrówki pawłowian do kościoła w Bielszowicach i tymczasowego kościoła w wynajętej sali tanecznej przy Moltkestrasse, obecnej ulicy Ks. Mendego.

Swą formę budowla zawdzięcza podziałowi Górnego Śląska w 1922 roku. Wszystkie projekty powstałe po tej dacie musiały stanowić kontrast w stosunku do niemieckiej tradycji budownictwa i świadczyć swą architekturą o potędze narodu i kultury polskiej. Próżno więc doszukiwać się w nim wyraźnych cech neogotyckich, czy modernistycznych. Projektanci Zygmunt Gawlik i Franciszek Mączyński zaczerpnęli z wzorców staropolskich kościołów wczesnośredniowiecznych przebudowywanych w okresie baroku. W jego bryle znaleźć można inspirację krakowskimi kaplicami kopułowymi.

Faktycznym autorem świątyni był Zygmunt Gawlik (1895-1961), którego dziełem jest również Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach, największa archikatedra w Polsce.

Nowy kościół katolicki w Pawłowie.

Pocztówka z archiwum www.zabrze.aplus.pl

Nowe dzwony.

Następne zdjęcie to wycinek prasowy przedstawiający księdza Mendego na tle nowych dzwonów zamówionych w firmie Felczyńskich z Przemyśla. Cztery duże do wielkiej i jeden mały do mniejszej wieży. Przybyły do Pawłowa na platformach ciągniętych przez konie, w uroczystym orszaku. W 1942 roku dzwony zarekwirowano, pozostawiając jedynie sygnaturkę. Po jakimś czasie zastąpiono je głośnikami ustawionymi na wieży. Trzy nowe dzwony zakupiono dopiero w 1996 roku.

Te zdjęcia nadesłał pan Andrzej Drożdżal, za co serdecznie mu dziękujemy.

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.

Źródła: http://www.pawel.katowice.opoka.org.pl

„Architektura modernistyczna w Zabrzu” Autor: Tomasz Wagner. Wydawca: Urząd Miejski

w Zabrzu 2013.