Muzeum – winiety – Siegelmarken.

Królewski Pruski Sąd Powiatowy.

Königlich Preußisches Amtsgericht

Niebieski był chyba ulubionym kolorem dawnych zabrzańskich urzędów. Kolejna winieta, używana była przez Königlich Preußische Amtsgericht (Królewski Pruski Sąd Powiatowy (Administracyjny). Sądy tego stopnia wprowadzono w Rzeszy po ujednoliceniu sądownictwa w kraju w 1879 roku. Zalepki używane w tym czasie przez sądy administracyjne w innych miejscowościach wyglądały tak samo, z odpowiednio inną nazwą miejscowości.

Z kolekcji Andrzeja Dutkiewicza                                                         22.09.2014