Pocztówki Pawłów

Kino Świt, przedtem restauracja Rothera w Pawłowie.

W 1914 roku, kiedy wysłano tą kartkę, w Pawłowie przy Sikorskiego 121 nie było jeszcze kina. Na pocztówce widać salę balową, bar i ogród restauracji pana Rothera, która mieściły się w tym budynku. Wieś Pawłów nie należała jeszcze do Zabrza, ale już do zabrzańskiego powiatu (co potwierdza pieczęć na znaczku).

Rothers Garten-Etablissement.

Viktor Neumann, Lipine O.-S.

W momencie wydania tej pocztówki, w zastępstwie prowadził ją Josef Goj.

W roku podziału Górnego Śląska w 1922 roku, przyjeżdża do Pawłowa, ze Stanic, które pozostały w Niemczech, urodzony tam w 1886 roku Teodor Kania i od Amalii i Karla Rotherów odkupuje tą restaurację, której ówczesny adres brzmiał: ul. Główna 103.

W 1928 roku sali bankietowej otworzył kino „Saturn”. Na sali było 300 miejsc , a filmy wyświetlano dwa dni w tygodniu.

Theodor Kania był powstańcem śląskim, jednak zarzucano mu nastawienie proniemieckie.

W 1931 roku zdał egzamin na operatora aparatu projekcyjnego, co było wymogiem rozporządzenia wojewody śląskiego.

Kino rzadko w działało we wszystkie dni tygodnia. Okresowo było zamykane. Zmieniała się ilość miejsc na widowni i jego nazwa, zmieniona w 1934 roku na „Apollo”, w 1938 roku na „Eden”. Oddawane było przez Kanię w dzierżawę, lub w zarząd innym osobom.

W 1939 nazywa się  „National-Theater”, a jako właściciel figuruje Erwin Gabor z Maciejowa.

Założyciel kina Teodor Kania zmarł 11 kwietnia 1945 roku w Pawłowie.

Po II wojnie światowej kino podporządkowano Okręgowemu Zarządowi Kin w Katowicach i nazwano “Swit”. Działalność zakończyło pod koniec lat 1980. Po zmianie ustroju w Polsce, dom zwrócono rodzinie Kania.

Wydawca: Viktor Neumann, Lipine O.-S.

Pocztówka jest własnością Andrzeja Terleckiego i serdecznie dziękuję mu za jej udostępnienie.

Bardzo dziękuję Jarosławowi Lekkiemu z Pawłowa za pomoc w umiejscowieniu pocztówki.

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.                                                  15.04.2024