Pocztówki Zabrze

Dyrekcja Zakładów Koksowniczych na granicy Zabrza i Zaborza.

Pocztówka, która przedstawia ulicę Wolności na granicy Zabrza i Zaborza.
W budynku na pierwszym planie znajdowała się Dyrekcja Koksowni Górnośląskich (Wolności 362).
Zbudowany został w latach 1902-03 przez firmę ””Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken AG” czyli tłumacząc na język polski ” Górnośląskie Koksownie i Fabryki Chemiczne S.A.”. Obecnie jest to siedziba firmy „Koksoprojekt”.
W budynku z wieżyczką, w oddali mieściła się restauracja i gospoda Carla Olbricha. Dziś w tym samym miejscu mieści się ”Naleśnikarnia”.

Ten teren w przeszłości, choć dzisiaj kojarzony z Zabrzem, należał do Zaborza. które w granice miasta Zabrze włączono w 1927 roku i miało wtedy prawie 30 tys. mieszkańców.

Budynek dyrekcji Górnośląskich Zakładów Koksowniczych.

Na lewej stronie pocztówki zobaczymy ładne ogrodzenie okalające ulice. Obecnie teren ten zajmuje m.in. skrzyżowanie z Aleją Monte Casino. Oprócz tego na ulicy stoi samotna starodawna ciężarówka, widocznych jest też kilka osób i jeszcze wąski tor tramwajowy.
Pocztówka zaś wysłana została w okresie plebiscytu. Na jej odwrocie znajdziemy znaczki poczty plebiscytowej. Na terenie nim objętych wprowadzono je z dniem 20 lutego 1920 roku, wycofując równocześnie niemieckie. Stempel z dnia 17.11.1921 roku.

Wydawca: ”Neumanns Papier – und Schreibwaren -Grosshandlung, Gleiwitz” .

Opracował:  Rafał Tylenda.              Pocztówka z jego kolekcji.                06.01.2021.


Źródła:

http://aplus.historia-zabrza.pl/ (zabrze.aplus.pl)

Piotr Hnatyszyn, Zabrze na dawnej Pocztówce, Zabrze 2001, Wydawnictwo MS w Opolu.