Muzeum – dokumenty

Spółdzielnia Budowlana Uchodźców z Mikulczyc. Książeczka czynszowa.

Książeczka opłat czynszu z Mikulczyc, lata 30ste. Na pieczątkach widać zmianę nazwy miejscowości (wówczas samodzielnej gminy) na Klausberg O.-S. w 1936 roku.

Wynajmującym był Franz Weczorek, a właścicielem mieszkania –

„Gemeinnützige Flüchtlings- Spar- und Baugenossenschaft G.m.b.H. Mikultschütz Oberschlesien”.

(Społeczna Spółdzielnia Oszczędnościowa i Budowlana Uchodźców Spółka z o. o. Mikulczyce Górny Śląsk).

Książeczka opłat czynszu. Okładka.

Pieczęć „ Społeczna Spółdzielnia Oszczędnościowa i Budowlana Uchodźców Spółka z o. o. Mikulczyce Górny Śląsk”.

Po podziale Górnego Sląska w 1922 roku do Zabrza (ówczesna nazwa Hindenburg O.-S.) napłynęła fala uchodźców, ludzi którzy nie chcieli mieszkać w polskiej części regionu.

Pokwitowanie czynszu.

W obliczu wielkiego głodu mieszkań powstało wiele organizacji budujących i organizujących ich budowę dla nowych mieszkańców miasta.

Pieczęć po zmianie nazwy gminy na Klausberg O.- Schlesien.

Na miesięczny czynsz, który często ulegała zmianom, składały się z reguły opłaty za wodę, gaz, śmieci i kominiarza.

Jednym z najbardziej znanych, wybudowanych wówczas osiedli w Zabrzu było osiedla DEWOG przy ulica Damrota, Żółkiewskiego, Czarnieckieg, wybudowane przez “Deutsche Wohnungsfürsorgegesellschaft” . Jego zdjęcia zobaczyć można tu.

Właścicielem tego dokumentu jest Rafał Tylenda.        Opracował: Andrzej Dutkiewicz.         13.09.2020