Pocztówki Zabrze

Zabrze Osiedle Północne 1930

Problem uchodźców nie jest dla Zabrza niczym nowym. Mieliśmy ich kiedyś bardzo wielu i zawdzięczamy im wiele nowych osiedli w mieście.
Po podziale Górnego Śląska w 1921 roku Zabrze – wówczas Hindenburg – zalała fala uchodźców z polskiej części regionu, ludzi którzy z urodzenia, lub przekonania byli Niemcami i nie chcieli mieszkać w nowo powstały państwie polskim. Jednym z największych problemów stał się wkrótce brak mieszkań w mieście. Najpierw budowano dla nich drewniane baraki, ale szybko przystąpiono do budowy nowych osiedli.

AK Hindenburg Siedlung Nord Bäckerei

Wydawca: Quellenverlag V. Diwisch Steinheim/Main