Pocztówki Zabrze

Zabrze Osiedle Północne 1930

Problem uchodźców nie jest dla Zabrza niczym nowym. Mieliśmy ich kiedyś bardzo wielu i zawdzięczamy im wiele nowych osiedli w mieście.
Po podziale Górnego Śląska w 1921 roku Zabrze – wówczas Hindenburg – zalała fala uchodźców z polskiej części regionu, ludzi którzy z urodzenia, lub przekonania byli Niemcami i nie chcieli mieszkać w nowo powstały państwie polskim. Jednym z największych problemów stał się wkrótce brak mieszkań w mieście. Najpierw budowano dla nich drewniane baraki, ale szybko przystąpiono do budowy nowych osiedli.

AK Hindenburg Siedlung Nord Bäckerei

Wydawca: Quellenverlag V. Diwisch Steinheim/Main

Oberschlesien im Bild 1927.

Jednym z nich było „Osiedle Północne”, powstałe na pustym terenie między Hindenburgiem a Maciejowem. Wzdłuż ulicy Wolności (Kronprinzenstrasse). Jego fragment widzimy na tej pocztówce, która przedstawia budynki wokół byłej piekarni parowej i cukierni W. Krolla, między ulicami Sokolską a Słowackiego. Jej charakterystyczny komin miejscowi szybko nazwali „Wieżą Babel”. ​Osiedle budowano w latach 1924 – 1930 na zlecenie Spółdzielni Budowlanej Wysiedleńców przez Towarzystwo Opiekuńczo Budowlane z Opola.
Wydawca: Quellenverlag V. Diwisch Steinheim/Main

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.
​Dziękuję Rafałowi Tylendzie za materiały prasowe z przedwojennych gazet.