Pocztówki Zabrze

Miasto węgla i stali na pocztówce.

To bardzo popularna pocztówka, ale jest symbolem Zabrza jako miasta węgla i stali i warto jeszcze raz jej się przyjrzeć.

Hindenburg OS. Donnersmarckhütte.

Verlag C.W. Mierzwa, Hindenburg – Oberschlesien.

Na pierwszym planie po prawej stronie budynek zarządu huty „Donnersmarckhütte“ (projektu Arnolda Hartmanna 1907), obecnie jedna z siedzib Urzędu Miasta przy ul. Religi.

Na przeciw jej hale konstrukcyjne.
W oddali, na horyzoncie od prawej: chłodnie kominowe, jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów – ceglana wieża ciśnień, najstarsza na Śląsku.
Tuż obok, po jej lewej stronie majaczy prawdopodobnie wieżyczka łaźni kopalni Concordia, stojącą do dziś przy ulicy Hagera.
Idąc w lewo, za najwyższym z kominów widać dwie wieże szybowe. Wyższa to szyb Concordia, niższa szyb Julia.
Obie oczywiście obsługujące wyrobiska kopalni Concordia.
Przesuwając wzrok w lewo dochodzimy do instalacji koksowni Concordia. Widać płuczki albo chłodnice.
Całkiem po lewej stronie widać charakterystyczne kształty pieców hutniczych.
Wydawca: Verlag C.W. Mierzwa, Hindenburg – Oberschlesien.

Opis: Filip Świętalski .                Własność: Rafał Tylenda.                             22.07.2021