Przemysł

Muzeum. Pamiątki PRL-u.

Honorowe Odznaki Górnicze i Zakładowe. Kolekcja Konrada Krupy.